Verwijzer

Bent u de verwijzer (meestal huisarts; medisch specialist of bedrijfsarts) en wilt u, voor aanvang van de behandeling, een schriftelijke verwijzing opsturen of deze aan patiënt meegeven waarin staat vermeldt dat er sprake is van (het vermoeden van) een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-5 stoornis).

Hier vindt u een link naar een concept verwijsbrief waarin alle bovengenoemde voorwaarden staan vermeld.

Consultatie en medicatieadvies

Als huisarts of als POH GGZ behandelt u zelf mensen met psychische stoornissen. Mocht u binnen uw behandeling behoefte hebben aan een psychiatrisch consult, dan kunt u met mij bellen of mailen.

Psychologen die in de GBGGZ of Specialistische GGZ werken, kunnen een consult aanvragen. Dit consult bestaat uit een telefonische consultatie of een face to face contact met patiënt.

Na het patiëntcontact komt er een mondelinge of een schriftelijke terugkoppeling naar de aanvrager van het consult.

Of wilt u liever eerst overleg, dan kun u contact opnemen met dit telefoonnummer 06 22 55 18 59. Ik ben graag tot intercollegiaal overleg bereid.