Kosten en vergoedingen

De behandeling die de praktijk biedt, valt onder de Specialistische GGZ (SGGZ).

Per 1 januari 2022 worden de consulten per keer gedeclareerd. Dit in tegenstelling tot vorig jaar en eerder. Praktisch gezien ontvangt u de factuur na ieder consult. Het gaat dan om directe tijden of de planning van directe tijden van een afspraak.

De zorgverzekeraars die afspraken met de praktijk hebben gemaakt: Achmea, DSW, VGZ, CZ groep, Menzis, ONVZ, ASR, OMW, ENO en Friesland. Bij CZ groep heb ik een beperkt budget: het is mogelijk dat de praktijk hier beperkingen bij heeft. Met ingang van 2014 is iedereen voor het bovengenoemde SGGZ verzekerd vanuit het basispakket, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: (1) dat u schriftelijk bent verwezen door de huisarts met (2) (vermoeden van) een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-5 stoornis). Op de verwijsbrief van de arts dient de bovenstaande duidelijk aangegeven te zijn en verder ook dat het een verwijzing betreft naar de SGGZ. Als uit de intake blijkt dat er geen sprake is van een DSM-5 stoornis, die onder de verzekerde zorg valt, kan de intake wel bij uw verzekering gedeclareerd worden. Met de huisarts kunt u in dat geval bespreken welke andere mogelijkheden er zijn om aan uw klachten te werken.

Niet verschijnen op een afspraak
Mocht u op een afspraak onverhoopt niet kunnen verschijnen, dan verzoek ik u vriendelijk zo vroeg mogelijk af te melden. Mocht dit afmelden plaats hebben binnen de 24 uur voorafgaande aan de afspraak dan ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen tegen een tarief van €55,-.

Geen eigen bijdrage meer
Er is vanaf 2014 geen verplichte eigen bijdrage (per gesprek) meer voor psychologische hulp. Wel heeft u te maken met het wettelijk verplichte eigen risico van 385 euro per jaar, dat door uw zorgverzekeraar in rekening wordt gebracht. Dit geldt voor alle vergoede zorg uit het basis pakket. Dit wettelijk verplichte eigen risico verandert per kalenderjaar.

Niet verzekerde zorg
Behandeling van aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en werkproblemen wordt niet meer vergoed vanuit het basispakket. Enkele verzekeraars hebben deze wel in het aanvullend pakket opgenomen. Kijkt u uw polis hierop na. Het verplichte eigen risico geldt niet voor consulten die vallen onder uw aanvullende verzekering.

Behandeling van problemen en/of klachten die niet onder de verzekerde zorg vallen, dient u zelf te bekostigen. Mijn tarief is 110 euro per consult van 45 minuten (dit is inclusief indirecte tijden: inlezen in uw dossier, overleg met huisarts, dossiervorming, vragenlijst uitwerken en meer).